Reflektion v 34

Bosse HultqvistReflektion, UncategorizedLeave a Comment

Respekterar du dig själv?

Denna vecka handlar reflektionen om ordet respekt, ett ord som kan upplevas mycket positivt och samtidigt för en del vara något mycket negativt.

Jag möter ibland ledare som säger att deras personal inte visar respekt mot honom/henne som ledare, de respekterar inte de regler och föreskrifter som gäller, de respekterar inte andra grupper o.s.v.

För mig är respekt ett viktigt ord och beteende. Jag tycker det är viktigt att vi respekterar varandra och varandras olikheter, att vi respekterar varandras åsikter och tankar, att vi respekterar att vi vågar olika saker, att vi kan olika saker etc. Detta ska dock inte förväxlas med att vi alltid ska acceptera alla beteenden.

För de som tycker respekt är något dåligt och negativt så handlar det ofta om att de i sin uppväxt har fått negativa upplevelser av respekt t .ex. genom budskapen ”du ska respektera oss äldre” vilket innebar att sitt still och tig eller ”visa nu respekt och gör som jag säger” vilket innebar att du inte fick ha egna idéer och framförallt inte framföra dem. Detta skapa mycket skam och skuld där effekten många gånger blir att vi som vuxna ”tar över” samma beteenden för det var ju så vi lärdes upp och det är så jag ”skyddar” min egen skam. Detta fungerar inte idag när vi har kollegor och medarbetare som är upplärda och tränade med att verkligen framföra det som de tycker och deras idéer och som verkligen vill vara med och tycka och tänka.

En slutsats som jag då kommer fram till och jag gör det ofta tillsammans med ledare själv genom coaching och det är att i grunden så handlar det om att ledaren har svårt med att respektera sig själv, att visa respekt för sig själv och därmed också har svårt att visa respekt för sina medarbetare och kollegor.

Så min slutreflektion är hur viktigt det är att kunna visa en sund respekt för mig själv och att våga arbeta med min skam så att jag kan särskilja var den kommer ifrån och gör mig fri från den och genom detta arbete börja respektera mig själv också visa respekt för och till andra med ett resultat att jag får en sund respekt tillbaka från min omgivning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *