Reflektion v 46 – 2016

Bosse HultqvistReflektion, UncategorizedLeave a Comment

Hur lever du med ditt tysthetslöfte?
Möter en ledare för första gången som är förtvivlad. NN har för första gången för några veckor sedan anförtrott sig till en Präst i Svenska kyrkan för ett själavårdssamtal eller som NN säger ett samtal där jag vill få någon som jag uppfattar vara en god människa och så har prästen s.k. strikt tystnadsplikt vilket just nu var viktigt för NN. NN är relativt känd på sin ort och med i många sammanhang, föreningar och delvis aktiv i kyrkans aktiviteter. NN lyfter en fråga som är svår för NN, en fråga som NN aldrig har lyft med någon annan. Inte ens jag vet vad frågan handlar om.
Efter samtalet kände sig NN lättad och tyckte att samtalet var bra, fint och förstående, så NN var väldigt nöjd.
Efter ett par veckor kom chocken då en ytlig bekant kom till NN för att diskutera en annan fråga och i deras samtal kom de att tala om prästen som de båda var bekanta med och helt plötsligt så säger ”den ytligt bekante” att, ja, prästen sa att hen skulle prata mer med dig om ….”.
Här satt min ledare och fick höra att prästen hade brutit sitt tystnadslöfte. Ledaren fann sig snabbt och markerade att detta inte är klokt då prästen har brutit sitt tystnadslöfte o.s.v.
Vad vill jag säga om denna sannhistoria?
Jo, att du som ledare har faktiskt också en form av tystnadsplikt, dock ej så strikt som en präst. När du har fått förtroende som ledare så kommer dina medarbetare att berätta saker för dig som det är oerhört viktigt att du inte för vidare och är det så att du behöver gå vidare med detta så ska du och din berättande medarbetare vara helt överens om detta.
Det handlar om trygghet. Trygghet som en medarbetare behöver hos sin ledare, trygghet som skapar förtroende för dig som ledare och det är utifrån denna trygghet och förtroende som du bedöms av dina medarbetare. Även om du inte blir straffad enligt lag om du bryter detta förtroende så blir straffet mycket hårt hos dina medarbetare. Allt du byggt upp raseras i ett enda steg om du sviker och du har oerhört mycket liten chans att bygga upp förtroendet igen. Visst kan det bero på vilken form av information du läckte.
Prästen kommer att obönhörligen bli av med sitt jobb och prästämbete i det fall min ledare anmäler prästen. Den strikta tystnadsplikt och löfte som prästen ger i samband med sin prästvigning är kanske den starkaste plikten en präst har. En präst har t.ex. kan aldrig tvingas till att anmäla någon som berättar om att de gjort en lagvidrig handling.
Du som ledare blir förmodligen inte av med jobbet fast känslomässigt är du körd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *