Reflektion v 50 – 2016

Bosse HultqvistReflektion, UncategorizedLeave a Comment

Går det att leva det Kärleksfulla ledarskapet i alla situationer?
Rubriken på dagens reflektion är en fråga som jag får med jämna mellanrum och framförallt när jag pratar om och berättar om vad jag menar med det kärleksfulla ledarskapet.
Den senaste månaden har min fru och kollega varit coachande i en situation som handlar om beroende. En högt uppsatt ledare som har utvecklat ett mycket starkt missbruk av både alkohol och tabletter.
Som ni säkert förstår så har detta pågått under många år. Redan för två år sedan skulle ledarens chef hjälpa ledaren med att trappa ned sitt beroende vilket hen officiellt gjorde enligt plan. Det vara bara det att ledaren hade tillgång till andra som också hjälpte ”enligt plan” så kontentan var att ledaren konsumerade lika mycket som tidigare.
I samband med denna s.k. nedtrappningshjälp så blev det efter ett tag bara värre och värre. Många saker uppdagades bl.a. att ledaren hade flera sexuella relationer vid sidan om sin familj vilket ledde till en skilsmässa. Inget som direkt berörde ledaren för hen hade ju en annan vän, missbruket som var viktigare. Problemen fortsatte, en- och tvådagars sjukfrånvaron ökade, sov på arbetsplatsen för hen var trött, mer och mer konstiga händelser uppstod och till slut började hens medarbetare tröttna. Tröttna på hen och tröttna på hens chef som inte tog tag i hen.
Nu kom min fru och kollega in i bilden. Medarbetarna tog kontakt med henne och bad om hjälp samtidigt som de uttryckte att vi har ju försökt att vara kärleksfulla mot hen och det hjälper inte.
Svaret blev –  Ni kanske har varit kärleksfulla mot hen, fast hens chef har definitivt inte varit kärleksfull. Chefen har varit feg och undvikande, 
       Se nu till att samla all fakta ni kan, ta er chef ”rätt upp och ned” och ställ krav på chefens agerande. Boka en plats på ett behandlingshem med avgiftning, se till att chefen och ni som har fakta konfronterar ledaren. Samma dag sätter sig chefen och ledaren i bilen och åker direkt till behandlingshemmet. Då agerar ni utifrån det kärleksfulla ledarskapet.
Sagt och gjort, detta råd följdes fast ledarens chef ville backa ut två gånger och nu då agerade medarbetarna kärleksfullt mot ledaren och sa, du konfronterar resp. åker med, punkt slut.
Resultatet – när ledaren konfronterades svarar hen, Tack jag behöver verkligen komma ifrån detta destruktiva missbrukslivet.

Ett kärleksfullt ledarskap handlar om att se medarbetaren och tydligt stödja det utvecklingssteg som behövs och är bäst för medarbetaren. De verktyg som ingår i det kärleksfulla ledarskapet är; Mod, Ärlighet, Tydlighet, Rakhet, Empati och Ödmjukhet både gentemot mina medarbetare och mig själv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *