Reflektion v 33 – 2016

Bosse HultqvistReflektion, UncategorizedLeave a Comment

Välkommen tillbaka! Från och med idag är de flesta av oss tillbaka på arbetsplatsen igen. Det som är roligt är att att de just nu är fler som också har ett arbete att gå till och inte minst så har fler yngre personer ett arbete. Detta är också en dag då fler och fler känner att nu startar den där … Read More

Reflektion v 23 – 2016

Bosse HultqvistReflektion, UncategorizedLeave a Comment

Min sommar – reflektion utifrån ett meditativt förhållningssätt Reflektion med stöd av olika Mindfulnessverktyg har hjälpt mig oerhört mycket under det senaste året. Med mycket jobb, många aktiviteter på fritiden och några riktiga tuffa privata händelser som drabbat familjen har jag tack vare Mindfulness och reflektion kunnat må relativt bra. Nu när jag är på väg mot semester och mer … Read More

Reflektion v 22 – 2016

Bosse HultqvistReflektion, UncategorizedLeave a Comment

Reflekterande dialog Som ni reflektionsläsare säkert har förstått så har jag under den senaste månade haft en nästan kaotisk tid. Många spännande uppdrag och möten samtidigt som min privata situation varit turbulent med ett barnbarn som svävat mellan liv och död. Barnbarnets situation är något bättre vilket innebär fortfarande väldigt allvarligt och samtidigt inte lika livshotande som för några veckor … Read More

Reflektion v 21 – 2016

Bosse HultqvistReflektion, UncategorizedLeave a Comment

Mindfulness – verktyget när marken rämnar Jag har hoppat över ett par veckors reflektion vilket har orsakats av några olika anledningar. Den stora anledningen är att jag och min familj råkat ut för en riktig kris, en sjukdom hos ett av våra barnbarn som kastade omkull oss alla för närmare två veckor sedan. Vi väcktes en tidig morgon med budskapet … Read More

Reflektion v 18 – 2016

Bosse HultqvistReflektion, UncategorizedLeave a Comment

Individuell coaching – din start till reflekterande ledarskap                Att utveckla sig själv och sina beteende är kanske idag en av de mest efterfrågade kompetensbehoven som vi ser. Fler och fler hör av sig och vill, som de säger, få något för sig själv och sin personliga utveckling. Det underliggande behoven kan vara av olika slag, allt från att någon vill … Read More

Reflektion v 17 – 2016

Bosse HultqvistReflektion, UncategorizedLeave a Comment

Reflektera –  kom i kontakt och VÅG följa med dina Vitala Värderingar Mitt intresse av att följa det politiska livet har alltid varit relativt stort, framförallt inför varje riksdagsval. Däremot tittar jag mycket sällan på TV så det dagliga nyhetsflödet tar jag in på annat sätt som radion och webben. Sen går det inte att missa alla tidningstabloider som jag … Read More

Reflektion v 16 – 2016

Bosse HultqvistReflektion, UncategorizedLeave a Comment

Reflektera dig till Tydlighet med ett meditativt förhållningssätt Som ledare är en av de största gåvorna att våga vara rak och tydlig. Genom att vara tydlig med och mot dina medarbetare så öppnar du inteupp för medarbetarens egna tolkningar, diskussioner ”om detta hade fungerat så…” och andra s.k. förhandlingsdiskussioner som gärna kommer som försvar från din medarbetare när du är … Read More

Reflektion v 15 – 2016

Bosse HultqvistReflektion, UncategorizedLeave a Comment

Reflektion – kan Mindfulness vara verktyget till att bygga min ledningsgrupp? Jag har just nu ett mycket spännande uppdrag som nu i inledningen innebära att jag enbart arbetar med företagets VD tillika delägare, företaget är ett familjeägt företag. Uppdraget började med att VD kom till mig och önskade att få utveckla sin ledningsgrupp i ledarskap, att jobba i en ledningsgrupp … Read More

Reflektion v 14 – 2016

Bosse HultqvistReflektion, UncategorizedLeave a Comment

Reflektion – Mindfult förhållningssätt släpper rädslor Jag möter en ledare i förra veckan som tar ett stort steg för sig själv tack vare att ledaren under fyra veckor dagligen har reflekterat runt sitt ledarskap. Ledaren har dagligen genom en mindfulnessövning reflekterat om sin ledarroll och den utveckling som roller kräver framåt. Ledaren har under en längre period kämpat med att … Read More

Reflektion v 13 – 2016

Bosse HultqvistReflektion, UncategorizedLeave a Comment

 Reflektion – när mitt Ego tar över Har ni som jag upplevt att ni ibland blir väldigt besvikna på vad som händer och sker? Har ni upplevt den känslan av besvikelse när ni har tänkt och planerat något och så kommer det in någon annan och sätter stopp för detta? Har ni i denna upplevelse också känt er lite ifrågasatta … Read More